4bigv-高畫質影音網
歡迎光臨
VIP會員登入

屎萊姆的3次元


 • 06:15 最新 【Vlog】全成都最好吃

  【Vlog】全成都最好吃

  by 4bigv Added 4 Views / 0 Likes

  ▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼ 【2018新目標

 • 07:47 最新 認真【Talk】教大家拍Vlog

  認真【Talk】教大家拍Vlog

  by 4bigv Added 4 Views / 0 Likes

  之前拍左EOS M50既開箱,應承左大家要分享下我平時點拍Vlog,今次用一個Vlog既方法去分享我點拍Vlog,集5年來的拍Vlog經驗,無私分享☺ ▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼ 【2018新目標

 • 04:59 最新 執屋【Vlog】Studio亂到痴線!我頂唔順啦

  執屋【Vlog】Studio亂到痴線!我頂唔順啦

  by 4bigv Added 1 Views / 0 Likes

  ▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼ 【2018新目標

 • 06:01 最新 【開箱】係咪痴左線

  【開箱】係咪痴左線

  by 4bigv Added 5 Views / 0 Likes

  留意番~我屋企係成都,係用淡水沖廁既... ✚✚預訂Spicy King 辣王 T-Shirt 最後今日!:https://www.overspice.com ✚✚智米智能馬桶:https://click.alibaba.com/rd/hleaeck5 https://click.alibaba.com/rd/rqghu82d ▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼ 【2018新目標

 • 07:20 最新 【Talk】每日收到幾百個短訊

  【Talk】每日收到幾百個短訊

  by 4bigv Added 5 Views / 0 Likes

  未訂tee快啲去訂啦! 最後兩天☺️ https://www.overspice.com ▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼ 【2018新目標

 • 07:12 最新 【Vlog】3️⃣0️⃣萬訂閱慶祝

  【Vlog】3️⃣0️⃣萬訂閱慶祝

  by 4bigv Added 5 Views / 0 Likes

  ▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼ 【2018新目標

 • 10:17 【Vlog】新馬台港澳5地聯手

  【Vlog】新馬台港澳5地聯手

  by 4bigv Added 5 Views / 0 Likes

  記得訂tee! 最後五天☺️ https://www.overspice.com 突破2000解鎖新禮物☺️ ✚✚雞wing:https://youtube.com/bboywing53 ✚✚YBB:https://youtube.com/channel/UCCbIwx3QxzI6G0_TPm2DNxg ✚✚HowHow:https://youtube.com/jasonjason1124 ✚✚Jonathan:https://youtube.com/cheokboardstudios ▼▽▼▽▼▽▼▽▼

 • 04:22 【Vlog】淘寶淘到被邀請去總部參觀...非法闖入內部!

  【Vlog】淘寶淘到被邀請去總部參觀...非法闖入內部!

  by 4bigv Added 5 Views / 0 Likes

  未訂tee快啲去訂啦! 最後四天☺️ https://www.overspice.com ▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼ 【2018新目標

 • 06:12 【開箱】好耐無淘寶啦

  【開箱】好耐無淘寶啦

  by 4bigv Added 5 Views / 0 Likes

  公仔:天貓未來店 除毛器:https://click.alibaba.com/rd/5sjbvkfr 長褲1:https://click.alibaba.com/rd/2jhh980o 長褲2:https://click.alibaba.com/rd/qr642ndm Mavic Pro充電管家:https://click.alibaba.com/rd/3g6mg8od 無線充電滑鼠墊:米家買的...沒連結 https://click.alibaba.com/rd/4ascvun9 ▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼

 • 07:33 【開箱】淘寶買健身單車

  【開箱】淘寶買健身單車

  by 4bigv Added 4 Views / 0 Likes

  ✚✚ 立即訂Spicy King 辣王 T-Shirt:https://www.overspice.com ✚✚ 單車:https://click.alibaba.com/rd/q69f04gl https://click.alibaba.com/rd/lktiu89u ▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼ 【2018新目標

 • 05:54 【Vlog】台灣人原來無聽過『海洋公園』?

  【Vlog】台灣人原來無聽過『海洋公園』?

  by 4bigv Added 3 Views / 0 Likes

  ▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼ 【2018新目標

 • 06:24 【Vlog】無限Delay...

  【Vlog】無限Delay...

  by 4bigv Added 4 Views / 0 Likes

  ▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼ 【2018新目標

 • 07:21 【試食】完全未見過

  【試食】完全未見過

  by 4bigv Added 8 Views / 0 Likes

  Spicy King

 • 06:27 真【屎嫂廚房】千呼萬喚

  真【屎嫂廚房】千呼萬喚

  by 4bigv Added 7 Views / 0 Likes

  ▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼ 【2018新目標

 • 04:05 傳說【挑戰】比2倍

  傳說【挑戰】比2倍

  by 4bigv Added 8 Views / 0 Likes

  訂Tee就是現在!~ https://www.overspice.com/ ▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼ 【2018新目標

 • 03:22 【試食】伏味超濃?!

  【試食】伏味超濃?!

  by 4bigv Added 5 Views / 0 Likes

  ▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼ 【2018新目標

RSS